بلیط پرواز تبریز به تهران

پرواز تبریز به تهران برای تاریخ 95/09/21 روز یک شنبه ساعت 14:30 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور  با قیمت 123,400 هزار تومان می باشد.

پرواز تبریز به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن