بلیط پرواز تبریز به مشهد

پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ 95/09/14 روز یکشنبه  ساعت 08:10 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 171,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تبریز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن