بلیط پرواز تبریز به مشهد

پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ 95/09/18 روز پنج شنبه ساعت 13:00 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 221,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تبریز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن