بلیط پرواز تبریز به مشهد

پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ 95/09/22 روز دو شنبه ساعت 13:30 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 211,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تبریز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن