بلیط پرواز تبریز به مشهد

پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ 95/09/17 روز چهار شنبه  ساعت 08:10 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 194,700 هزار تومان می باشد.

پرواز تبریز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن