بلیط پرواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه از برای تاریخ 95/09/08 روز دو شنبه ساعت 17:50 شب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 173,700 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن