بلیط پرواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه از برای تاریخ 95/09/09 روز سه شنبه ساعت 05:40 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 173,700 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن