بلیط پرواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 95/09/07 روز یکشنبه ساعت 07:35 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 173,700 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه, قیمت مناسب , پروازی مطمعن