بلیط پرواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 95/09/16 روز سه شنبه  ساعت 05:40 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 173,700 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن