بلیط پرواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 95/09/17 روز چهار شنبه  ساعت 05:45 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 173,700 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن