بلیط پرواز تهران به استانبول

پرواز تهران به استانبول برای تاریخ 95/09/17 روز چهار شنبه  ساعت 08:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 341,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به استانبول , قیمت مناسب , پروازی مطمعن