بلیط پرواز تهران به تبریز

پرواز تهران به تبریز از برای تاریخ 95/09/11 روز پنج شنبه ساعت 07:50 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت 111,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به تبریز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن