بلیط پرواز تهران به سنندج

پرواز تهران به سنندج برای تاریخ 95/09/21 روز یک شنبه ساعت 15:15 بعد ازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی قشم ایر  با قیمت 148,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به سنندج , قیمت مناسب , پروازی مطمعن