بلیط پرواز تهران به سنندج

پرواز تهران به سنندج برای تاریخ 95/09/22 روز دو شنبه ساعت 10:15 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 147,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به سنندج , قیمت مناسب , پروازی مطمعن