بلیط پرواز تهران به سنندج

پرواز تهران به سنندج برای تاریخ 95/09/17 روز چهار شنبه  ساعت 15:20 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت 150,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به سنندج , قیمت مناسب , پروازی مطمعن