بلیط پرواز تهران به عسلویه

پرواز تهران به عسلویه از برای تاریخ 95/09/14 روز یکشنبه  ساعت 06:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با قیمت 221,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به عسلویه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن