بلیط پرواز تهران به مشهد

پرواز تهران به مشهد برای تاریخ 95/09/22 روز دو شنبه ساعت 08:50 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 151,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن