بلیط پرواز تهران به مشهد

پرواز تهران به مشهد برای تاریخ 95/09/08 روز دو شنبه ساعت 22:30 شب با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 231,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به مشهد, قیمت مناسب , پروازی مطمعن