بلیط پرواز تهران به مشهد

پرواز تهران به مشهد برای تاریخ 95/09/16 روز سه شنبه  ساعت 11:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 141,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن