بلیط پرواز تهران به مشهد

پرواز تهران به مشهد برای تاریخ 95/09/21 روز یک شنبه ساعت 05:40 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ماهان با قیمت 134,200 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن