بلیط پرواز تهران به نجف

پرواز تهران به نجف برای تاریخ 95/09/07 روز یکشنبه ساعت 15:30 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با قیمت 231,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به نجف, قیمت مناسب , پروازی مطمعن