بلیط پرواز تهران به نجف

پرواز تهران به نجف از برای تاریخ 95/09/10 روز چهارشنبه ساعت 12:00 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی قشم ایر با قیمت 261,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن