بلیط پرواز تهران به نجف

پرواز تهران به نجف برای تاریخ 95/09/16 روز سه شنبه  ساعت 09:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 361,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن