بلیط پرواز تهران به نجف

پرواز تهران به نجف برای تاریخ 95/09/21 روز یک شنبه ساعت 09:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 411,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن