بلیط پرواز تهران به نجف

پرواز تهران به نجف برای تاریخ 95/09/04 روز پنج شنبه ساعت 16:30 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 111,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن