بلیط پرواز تهران به کرمانشاه

پرواز تهران به کرمانشاه برای تاریخ 95/09/22 روز دو شنبه ساعت 16:10 غروب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت 144,800 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به کرمانشاه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن