بلیط پرواز تهران به کرمانشاه

پرواز تهران به کرمانشاه از برای تاریخ 95/09/14 روز یکشنبه  ساعت 05:10 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 118,300 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به کرمانشاه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن