بلیط پرواز تهران به کرمانشاه

پرواز تهران به کرمانشاه برای تاریخ 95/09/18 روز پنج شنبه  ساعت 16:50 غروب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 176,600 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به کرمانشاه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن