بلیط پرواز تهران به کرمانشاه

پرواز تهران به کرمانشاه برای تاریخ 95/08/29 روز شنبه ساعت 05:10 دقیقه صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 127,900 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به کرمانشاه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن