بلیط پرواز تهران به یزد

پرواز تهران به یزد برای تاریخ 95/09/18 روز پنج شنبه  ساعت 20:45 شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 155,400 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به یزد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن