بلیط پرواز تهران به یزد

پرواز تهران به یزد برای تاریخ 95/09/21 روز یک شنبه ساعت 05:40 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت 132,400 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به یزد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن