بلیط پرواز تهران به یزد

پرواز تهران به یزد برای تاریخ 95/09/07 روز یکشنبه ساعت 09:20 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 134,200 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به یزد, قیمت مناسب , پروازی مطمعن