بلیط پرواز تهران به یزد

پرواز تهران به یزد از برای تاریخ 95/09/08 روز دو شنبه ساعت 05:40 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 123,600 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به یزد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن