بلیط پرواز تهران به یزد

پرواز تهران به یزد از برای تاریخ 95/09/10 روز چهارشنبه ساعت 05:40 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 133,200 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به یزد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن