بلیط پرواز تهران به یزد

پرواز تهران به یزد از برای تاریخ 95/09/11 روز پنج شنبه ساعت 19:55 شب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 156,500 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به یزد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن