بلیط پرواز تهران به یزد

پرواز تهران به یزد برای تاریخ 95/09/16 روز سه شنبه  ساعت 08:45 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 156,500 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به یزد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن