بلیط پرواز تهران به تبریز

پرواز تهران به تبریز برای تاریخ 95/09/07 روز یکشنبه ساعت 07:15 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت 123,400 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به تبریز, قیمت مناسب , پروازی مطمعن