بلیط پرواز تهران به تبریز

پرواز تهران به تبریز از برای تاریخ 95/09/08 روز دو شنبه ساعت 07:15 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت 123,400 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به تبریز, قیمت مناسب , پروازی مطمعن