بلیط پرواز تهران به تبریز

پرواز تهران به تبریز از برای تاریخ 95/09/09 روز سه شنبه ساعت 05:25 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت 121,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به تبریز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن