بلیط پرواز تهران به تبریز

پرواز تهران به تبریز برای تاریخ 95/09/18 روز پنج شنبه  ساعت 05:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 127,900 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به تبریز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن