بلیط پرواز تهران به تفلیس

پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ 95/09/18 روز پنج شنبه  ساعت 09:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 304,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به تفلیس , قیمت مناسب , پروازی مطمعن