بلیط پرواز تهران به سنندج

پرواز تهران به سنندج برای تاریخ 95/09/18 روز پنج شنبه  ساعت 15:10 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی قشم ایر با قیمت 148,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به سنندج , قیمت مناسب , پروازی مطمعن