بلیط پرواز تهران به مشهد

پرواز تهران به مشهد برای تاریخ 95/09/04 روز پنج شنبه ساعت 14:00 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 161,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن