بلیط پرواز تهران به مشهد

پرواز تهران به مشهد از برای تاریخ 95/09/14 روز یکشنبه  ساعت 11:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 116,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن