بلیط پرواز تهران به مشهد

پرواز تهران به مشهد برای تاریخ 95/09/18 روز پنج شنبه  ساعت 06:40 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت 147,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن