بلیط پرواز تهران به نجف

پرواز تهران به نجف از برای تاریخ 95/09/08 روز دو شنبه ساعت 12:00 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی قشم ایر با قیمت 281,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن