بلیط پرواز تهران به نجف

پرواز تهران به نجف از برای تاریخ 95/09/14 روز یکشنبه  ساعت 09:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 411,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن