بلیط پرواز تهران به کرمانشاه

پرواز تهران به کرمانشاه برای تاریخ 95/09/01 روز دوشنبه ساعت 16:10 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 144,800 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به کرمانشاه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن