بلیط پرواز تهران به کرمانشاه

پرواز تهران به کرمانشاه برای تاریخ 95/09/07 روز یکشنبه ساعت 05:10 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 118,300 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به کرمانشاه, قیمت مناسب , پروازی مطمعن