بلیط پرواز تهران به کرمانشاه

پرواز تهران به کرمانشاه برای تاریخ 95/09/03 روز چهار شنبه ساعت 05:10 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 123,600 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به کرمانشاه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن